Melhedegaard

På Melhedegaard bor der flygtningedrenge i alderen 14-18 år.

Melhedegaard er en nedlagt landejendom med 5 værelser til unge samt 1 personaleværelse. Der er personale tilstede alle hverdage fra kl. 13.00 – 09.00 og i weekenden hele døgnet. Der er som udgangspunkt 2 på arbejde fra kl. 13.00 – 21.00. 

Vi er en idrætsorienteret døgninstitution med plads til 8 uledsagede flygtninge drenge, hvoraf 3 er udslusning. Formålet med udslusning er at skabe en blød overgang til egen bolig. Her følges de unge fortsat tæt af deres kontaktperson, mens der er ekstra fokus på at klargøre den unge til voksenlivet i egen bolig.

Drengene i huset kommer eksempelvis fra Syrien, Bangladesh, Eritrea og Afghanistan. De har ofte været kort tid i Danmark ved modtagelsen.

Melhedegaards daglige leder har det overordnede ansvar for, at Melhedegaard drives i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at praktisk pædagogisk arbejde udføres i enighed med de beskrevne mål. Lederen har personaleansvaret, herunder bl.a. fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ansættelser.