Unge i egen bolig med støtte-/kontaktperson

Nogle af de unge uledsagede drenge og piger bor i egen bolig.

Fælles for alle de unge uledsagede flygtninge, der kommer til Hedensted kommune, er, at de alle bliver tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjælpe den unge med at blive integreret i nærmiljøet og få en forståelse for det danske system, regler og rammer, samt hvad der forventes af den unge i integrationsforløbet.

De unge uledsagede drenge placeres i egen bolig eller på eget værelse i et opgangsfællesskab med eller uden storebror ordning.

Ofte bor de unge i en lejlighed alene eller to sammen.

Kontaktperson

Som kontaktperson for en ung i lejlighed vil man som det første sørge for, at der er det fornødne i lejligheden ved modtagelse af den unge. Resten tager man ud og køber sammen med den unge. 

Ofte henter kontaktpersonen selv den unge fra et Asylcenter, så der etableres en god kontakt fra starten.

Unge-Integrationsteamet har lavet en Arbejdshåndbog for de unge. Der er beskrevet, hvordan man modtager en ny uledsaget ung, tjekliste for det praktiske i forhold til etablering samt de 3 faser i integrationsprogrammet.

De 3 faser i integrationsprogrammet er det pædagogiske arbejdsredskab, som kontaktpersonen benytter i arbejdet med den unge.
Integrationsprogrammet gennemføres med den unge i tæt kontakt med samarbejdspartnere som sprogskole, uddannelsesinstitutioner, rådgiver for den unge, jobcenter, borgerservice, ungdomsskole m.v.

De 3 faser er: